Ostatnie posty

Podpisane biblioteki procedur ABL

Dziś napiszę wstęp o zabezpieczeniach r-kodów w tzw. podpisanych bibliotekach archiwum procedur. Temat ten wypłynął podczas kwietniowego spotkania World Tour […]