OpenEdge Command Center 1.3

Witajcie wciąż w wakacyjnym nastroju! Ponieważ pojawiła się ostatnio nowa wersja OpenEdge Command Center – 1.3, właśnie jej poświęcam sierpniowy wpis.
Na początku wspomnę jeszcze o jednym elemencie, o którym nie napisałem uprzednio, a który jest od pierwszej wersji OECC – o etykietach. Na poniższym obrazie widać takie etykiety, które reprezentują nazwę maszyny, tryb instancji oraz jej nazwę. Dodatkowo usunąłem niektóre kolumny, zostawiając te najważniejsze, z punktu widzenia czytelności. Etykiety są ważnym elementem szczególnie w sytuacji gdy instancji jest bardzo wiele i są kłopoty z identyfikacją.

Ale przejdźmy teraz do instalacji nowej wersji OECC 1.3. Tym razem w dokumentacji możemy znaleźć opis całego procesu, choć niektóre istotne informacje są pominięte, dlatego zamiast korzystać z instrukcji pdf, polecam raczej dokumentację online.
Nowa wersja OECC wymaga także nowszej wersji MongoDB: 4.4, 5.0, lub 6.0. Ja zainstalowałem wersji 6.0 na Windows Server 2019. Tym razem nie instaluję MongoDB jako serwis Windows.

Po zainstalowaniu MongoDB gdy baza i OECC są zainstalowane na tej samej maszynie i w takiej sytuacji trzeba związać adres ip 0.0.0.0.

W pliku konfiguracyjnym …\conf\db-config.json
ustawiam wartość:

"dbHostNameAndPort": "0.0.0.0:27017"

Ponadto od wersji MongoDB 6.x w pliku …\bin\mongod.cfg ustawiamy

Dodaję katalog np. c:\mongodata i startuję MongoDB jako administrator poleceniem:
mongod.exe –dbpath c:\mongodata -bind_ip 0.0.0.0
(Tego okna nie zamykam, dopóki proces MongoDB ma działać).

Dodaję użytkownika do bazy admin (tak jak opisałem to wcześniej).

Teraz restartujemy MongoDB z włączoną autoryzacją:
mongod.exe –dbpath c:\mongodata -bind_ip 0.0.0.0 –-auth

I możemy przystąpić do instalacji OECC 1.3, jak było to opisane wcześniej.
Po zainstalowaniu na jednej lub kilku systemach Agenta OECC, możemy w końcu zobaczyć jakie informacje są przekazywane do konsoli na serwerze.
Widzimy, że została dodana nowa ikonka po lewej stronie, reprezentująca bazy danych.

Klikając ikonkę mamy dostęp do następujących danych:

 • Nazwa bazy danych.
 • Etykiety przypisane do bazy danych.
 • Pełna ścieżka do bazy.
 • Nazwa agenta OECC.
 • Status uruchomienia bazy.
 • Nazwa portu/usługi.
 • Wersja bazy danych.
 • Nazwa hosta na którym pracuje baza danych.
 • Instalacja OpenEdge, w której znajduje się baza.

Podobnie jak dla PASOE wygodnie jest ustawić etykiety identyfikujące instancje bazy.

Jeśli agent nie wychwycił jakiejś instancji, musimy ją dodać ręcznie. W polu OpenEdge Installation wybieramy wersję OE. Dodajemy pełną ścieżkę, numer portu/nazwę usługi oraz dane logowania. Możemy dodać też opcjonalnie dodatkowe parametry startowe.

Jak widać nie ma tutaj szczegółowych danych wydajności bazy znanych z OE Management. Takie dane można uzyskać wykorzystując technologię OpenTelemetry oraz aplikację typu APM (Application Performance Monitor).

OpenEdge Command Center – cz. 2

W niniejszym wpisie powracamy do tematu OECC. Muszę powiedzieć na wstępie, że ten produkt cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów ze względu na nowoczesny interfejs, duże bezpieczeństwo, wydajność czy łatwość w monitorowaniu zdalnymi zasobami. Te zalety są kluczowe w porównaniu z OEM/OEE, który jest bardzo wygodny do stosowania raczej dla lokalnych zasobów. Należy przypomnieć że technologia OECC zaczyna się od OE 12.2 – nie da się monitorować wcześniejszych wersji.

Tym razem zainstalujemy agenta na maszynie z zainstalowanym środowiskiem OpenEdge (PASOE, bazy danych), który będzie zbierał dane i przesyłał je do OECC Servera.
Pierwszym krokiem jest wygenerowanie klucza na serwerze, który posłuży do uwierzytelnienia połączenia z agentem. Wybieramy Generate Agent Keys.


Wygenerowany nowy klucz zapisujemy na dysku. Jest to plik o nazwie serverInfo.json. Będzie potrzebny do zainstalowania agenta (najczęściej na innej maszynie).

Sama instalacja jest bardzo prosta. Jedynym ciekawym krokiem jest moment wczytania danych z podanego pliku, co zaoszczędzi nam ręcznego wpisywania danych.

Jeśli instalujemy nowszą wersję agenta w miejsce starej, pojawi się poniższy komunikat (nie będzie wtedy konieczności podawania danych z pliku json).

OK, zainstalowaliśmy agenta i teraz chcemy zobaczyć czy wysyła on dane do centrum monitorowania na serwerze. Musimy jeszcze upewnić się czy w zaporze otwarty jest port (domyślnie 8000), bo w przeciwnym wypadku dane będą blokowane. W moim przykładzie serwer OECC został zainstalowany na VM z systemem Windows Server 2016, a agent i OpenEdge 12 na Windows 10.

Z poziomu konsoli serwera OECC możemy dla danej instancji PASOE wybrać kilka akcji. Najciekawiej wygląda Clone, która ma utworzyć kopię instancji w nowej lokalizacji. Zróbmy to dla mypasoe. Nowa nazwa (mało wyszukana) mypasoeCLONE.

Na sklonowanie zwykle trzeba chwilę zaczekać, szczególnie jeśli instancji jest online.

I po chwili mamy nowego clona. Instancja jest zatrzymana i zwykle wymaga pewnego dostosowania w konfiguracji aby była w pełni działająca.

Zobaczmy jeszcze dla mypasoe jakie inne ciekawe informacje możemy tu znaleźć. Jest np. info o wdrożonych aplikacjach webowych, usługach, ich parametry i aktualny status.

Tyle o wersji OECC 1.2. W następnym artykule chciałbym pokazać jakie inne elementy monitorowania zostały dodane w OECC 1.3 !

OpenEdge Command Center

Czytelnicy niniejszego bloga znają podstawowy i sztandarowy produkt służący do monitorowania systemów – OpenEdge Management (OEM) oraz jego uboższą wersję OpenEdge Explorer (OEE).
Produkt ten został wprowadzony po raz pierwszy wiele lat temu pod nazwą Fathom Management w wersji V9. Wciąż jest rozwijany i świetnie spisuje się w małych i średnich sieciach.

Tym razem chciałbym przybliżyć nowy produkt, OpenEdge Command Center (OECC) służący do zarządzanie wieloma zasobami i instalacjami OpenEdge na różnych komputerach i różnych wersjach OpenEdge.

Pierwsza wersja OpenEdge Command Center została stworzona z myślą o efektywnym zarządzaniu PASOE oraz, w przyszłości, bazami danych. Aktualna wersja 1.0 wspiera OE 12.2.5 i wyższe. Nie ma wsparcia wstecz.
OECC jest darmowe dla posiadaczy licencji OE, podobnie jak OEE i ma na celu uproszczenie ogólnego zarządzania platformą OpenEdge.
Serwer OpenEdge Command Center jest obsługiwany na następujących platformach:

 • Ubuntu 18.04 LTS
 • Oracle Linux 8
 • Red Hat Enterprise Linux 8
 • SUSE Linux Enterprise Server 15
 • CentOS Linux 8
 • Windows 64

Można także uruchomić OpenEdge Command Center Server na 64-bitowym serwerze Linux z obsługą chmury, który jest skonfigurowany z MongoDB ATLAS.
Jednym z celów OECC jest zastąpienie produktu OEE, ze względu na niektóre problemy, które były zgłaszane przez użytkowników jak np. przestarzały interfejs, “ciężki” proces zdalnego AdminServera wymagający otwarcia 4 portów czy to, że API muszą być wyeksponowane w standardzie OpenAPI.

Serwer OECC można wdrożyć jako pojedynczy węzeł lub, dla zapewnienia wysokiej dostępności, jako klaster wielowęzłowy. Aby zapewnić wysoką dostępność, serwer współpracuje ze wszystkimi load balancerami obsługującymi transporty HTTP/HTTPS oraz protokoły websocket, takie jak Nginx, Serwer HTTP Apache, AWS, ELB/ALB itp.
OECC do przechowywania danych korzysta z bazy danych MongoDB oraz magazynu plików (patrz rysunek).


MongoDB to nierelacyjna baza, która przechowuje dane w postaci dokumentów w formacie podobnym do JSON. Są w niej zawarte wszystkie szczegóły dotyczące wykrytych komponentów OE takich jak PASOE (w przyszłości także baz danych OE) oraz ustawienia konfiguracyjne OECC. Instalacja bazy MongoDB jest wymagana przed instalacją serwera OECC, który wspiera następujące wersje (www.mongodb.com):

 • MongoDB Community Server
 • MongoDB Atlas running on AWS, Azure, and Google Cloud Platform (GCP)
 • MongoDB Enterprise Edition

Oprócz bazy część danych jest przechowywana w postaci repozytorium plików. Mieszczą się tu informacje o połączeniu z bazą danych, konfiguracji bezpieczeństwa i logowania itp.
O instalację MongoDB (podobnie jak i Java JDK) klient musi zadbać we własnym zakresie.

Ażeby dane były pobierane z różnych środowisk, na każdej maszynie trzeba zainstalować agenta OECC. Jest to lekki proces instalujący się razem z OE. Niezależnie od tego, czy masz jedną czy więcej instalacji OpenEdge na maszynie wystarczy zainstalować jednego agenta (OE 12.2.5 i wyżej).

Proces agenta działa autonomicznie; trzeba tylko upewnić się że jest poprawnie uruchomiony. Dla bezpiecznego połączenia z serwerem OECC trzeba z konsoli wygenerować unikalny klucz dla każdego agenta.

Cały proces konfiguracji i monitorowania przeprowadzamy z konsoli dostępnej z przeglądarek internetowych (HTTP/HTTPS), patrz przykład poniżej.

OpenEdge Command Center to bardzo ciekawy produkt, który obecnie monitoruje tylko procesy PASOE, ale w najbliższym czasie ma być rozszerzony także o procesy baz danych. Warto jest go zainstalować i przetestować.