OpenEdge 11.7

Wprowadzeniu najnowszej wersji OpenEdge 11.7 towarzyszyło bardzo duże zainteresowanie. Było ono związane m.in. z niedawnym pojawieniem się nowych technologii i produktów, które szybko zyskują uznanie. Mowa głównie o nowym serwerze aplikacji PASOE i produktach firmy Telerik a także produktach bazodanowych. Ta ostatnia z wersji 11-tkowych (następna ma być OE 12) nie zawiodła oczekiwań. Przyjrzyjmy się co ma nam do zaoferowania.


OpenEdge Authenticating Gateway

OE Authenticating Gateway jest kluczowym elementem scentralizowanego systemu identyfikacji i autoryzacji połączeń z bazą danych. Jest to implementacja systemu Security Token Service (STS) i jest obsługiwane przez różne komponenty OpenEdge.

Centralnym punktem tego systemu jest zabezpieczona instancja Progress Application Server for OpenEdge (PAS) z wdrożoną aplikacją webową OESTS. Serwer bazy ściśle współdziała z Gatewayem: gdy użytkownik che się zalogować do bazy, serwer przesyła jego dane do OEAG w celu identyfikacji i autoryzacji. Jeśli ten proces się powiedzie, Gateway tworzy obiekt tzw. client-principal – zaszyfrowany klucz do dalszych połączeń.


OpenEdge Change Data Capture

OE Change Data Capture (CDC) to nowy produkt służący do przechwytywania i przechowywania zmian (Create, Update, Delete) w bazach danych. CDC działa poprzez specjalne trygery i jest wbudowany w system zarządzania bazą. Zakres przechwytywanych danych zależy od użytkownika, który może zdefiniować zasady (CDC Policy) na poziomie tabel i/lub pól. Dane te są przechowywane w tabeli źródłowej w relacyjnej postaci, a dostęp do nich użytkownik ma poprzez zwykły kod ABL lub SQL. W oparciu o te dane można stworzyć własny system kopiujący wybrane informacje np. do innej bazy i czyszczący je w bazie źródłowej. OE Change Data Capture można kupic oddzielnie lub mieć go za darmo jeśli posiada się licencję OE Advanced Enterprise RDBMS.OE Replication Target Synchronization

OE Target Synchronization to system wspomagający dostarczanie danych 24x7x365. Jest on rozwinięciem istniejącego OE Replication.
W systemie tym mamy dwie bazy: zródłową i docelową. Transakcje z bazy żródłowej są “przenoszone” do docelowej poprzez bufory AI. W momencie awarii bazy źródłowej (głównej) mamy bazę docelową, która może stać się bazą główną do momentu usunięcia awarii.
Niestety, od tego momentu do odbudowy wyjściowej konfiguracji baza nie jest chroniona.

OE Replication Target Synchronization rozwiązuje ten problem. Replikacja jest tutaj realizowana do dwóch baz docelowych i awaria bazy źródłowej powoduje automatyczne przełączenie na układ: baza źródłowa -> baza docelowa. Administrator ma więcej czasu (i komfortu) aby odbudować bazę główną.

Ten produkt jest darmowy przy migracji z wcześniejszej wersji OE Replication, OE Replication Plus i OE Enterprise Advance RDBMS.

Customer Self Service (CSS)

CSS to portal, w którym możemy znaleźć m.in. wszystkie nasze licencje, których dane mogą posłużyć do wygenerowania pliku konfiguracyjnego .cfg. Wcześniej, jedyną metodą aby ten plik uzyskać była instalacja wybranych produktów. Zmiana pliku była konieczna np. przy zamianie wersji czasowej na bezterminową, dla poprawności danych podczas audytu oprogramowania itp.
Portal dostępny jest pod adresem: https://secure.progress.com/css/ABL Dojo

Dojo to po japońsku sala do ćwiczeń sztuk walki. To także miejsce gdzie można było testować skrypty Kendo UI. ABL Dojo służy do testowania programów ABL poprzez przeglądarkę www na dowolnym urządzeniu. Dojo jest podłączone do bazy sports2000. Każdy ma do niego dostęp. Sprawdżcie sami: ABL Dojo.

Top Community Requests

Podobnie jak dla poprzedniej wersji użytkownicy OpenEdge mogli wnosić propozycje zmian/ulepszeń i niektóre zostały uwzględnione w OE 11.7 np:

 • Poprawa wydajności OOABL
 • Udoskonalenia w tablicach VST w celu dostarczenia dodatkowych
  informacji podczas procesu debugowania
 • OE Management – alerty i wartości progowe dla PAS
 • Debugger dla Serwera Aplikacji Progress
 • Obsługa EMPTY-TEMP-TABLE dla uchwytu tabeli Temp-table
 • Poprawa wydajności dla OpenEdge Developer Studio
 • inne…

Więcej informacji znajdziecie w dokumentacji Progressa i np. na stronie poświęconej nowościom OE 11.7.

Header image source: Wallpapers Wide.

OpenEdge 11.6 Apptitude

OE 11.6 jest już dostępny. Największe oczekiwania były związane z produktami firmy Telerik. Przyjrzyjmy sie wybranym elementom, jakie pojawiły się w tej nowej wersji.

 • Server WebSpeed został wbudowany w Pacific AppServer (PAS). Przypomnijmy, że produkt ten (WebSpeed) służy do tworzenia i zarządzania aplikacjami webowymi i pojawił się wiele lat temu w wersji V9, razem z AppServerem. Najpierw server WebSpeeda instalował się jako oddzielny produkt, później jego funkcjonalność została wbudowana w Appserver.
  Obecnie WS jest wbudowany w nowy Pacific AppServer.
 • Telerik Platform for OpenEdge. Ta platforma jest dostępna przez stronę Telerika i służy do budowania mobilnych aplikacji biznesowych. Produkt ten więc nie instaluje się razem z OE11.6. Polecam webinar o tworzeniu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem progressowych obiektów JSDO.
 • Top Community Requests. Od 2014 na stronach Progress Communities można było dyskutować nad rozwiązaniami jakie użytkownicy chcieliby, aby ukazały się w nowej wersji OE. Niektóre z nich pojawiły się w bieżącej wersji (np. komentarze w jednej linii, Performance Profiler, rozszerzenia obiektowe).
 • Progress OpenEdge Developers Kit: Classroom Edition. To darmowa bezterminowa licencja dla tych, którzy chcieliby nauczyć się podstaw tworzenia aplikacji w OpenEdge. Licencja zawiera produkt Progress Developer Studio for OpenEdge oraz dostęp do podstawowych szkoleń w serwisie wbt.progress.com.

speed

Inne usprawnienia/nowości:

 • Poprawa bezpieczeństwa (nowe standardy SSL, SHA 256 itp.)
 • Instalacja niestandardowa
 • Rozszerzenie/optymalizacja SQL

Więcej szczegółowych informacji znajdziemy w dokumentacji: New and Revised Features.

Header image source: Wallpapers Wide.