OpenEdge Command Center – Server

O nowym narzędziu OpenEdge Command Center (OECC) mówi się coraz częściej, także na tym blogu.
Brak niestety dobrej instrukcji instalacji – OECC korzysta z bazy MongoDB, która nie należy do Progressa i trzeba korzystać z zewnętrznych instrukcji.
Ja pokażę jak zainstalować OECC 1.2 na przykładzie darmowej i lokalnej licencji MongoDB Community Server.

Pobieram ze stron mongodb.com wersję 4.2 na Windows (OECC 1.2 nie współpracuje z MongoDB 5.x).
Uruchamiam instalator zostawiając ustawienia domyślne. W kolejnym kroku odznaczam instalację dodatku Compass (można w razie czego doinstalować go później).

W usługach, możemy zlokalizować teraz nowy serwis MongoDB, czyli uruchomiony demon mongod.exe.

Następnym krokiem jest uruchomienie wiersza poleceń CMD jako Administrator i przejście do katalogu gdzie zostały zainstalowane binaria:
C:\Program Files\MongoDB\Server\4.2\bin
Tutaj uruchamiamy shell MongoDB poleceniem mongo (alternatywnie możemy uruchomić plik mongo.exe z Exploratora jako Administrator).
Podajemy komendę show dbs, żeby sprawdzić jakie testowe bazy danych zostały zainstalowane.

Będziemy korzystać z bazy admin dlatego podajemy następną komendę use admin.
Teraz dodamy użytkownika o uprawnieniach admina o nazwie np. “MongoAdmin” i haśle “MongoPass” (OECC wymaga wprawdzie zwykłego użytkownika z prawem read/write, ale co szkodzi zaszaleć :-))

db.createUser({
user:"MongoAdmin",
pwd:"MongoPass",
roles:[{role:"userAdminAnyDatabase",db:"admin"}]
})

Efekt widać poniżej, użytkownik został prawidłowo dodany (wielokropek jest dodawany automatycznie).

Teraz uruchamiamy instalator OECC 1.2, pozostawiając w kilku pierwszych krokach ustawienia domyślne (ewentualnie podając własne katalogi do instalacji, itd.).
Dochodzimy do Database Configuration wstawiając dane logowania nowo utworzonego użytkownika MongoDB.

W kroku First User Setup należy stworzyć dane logowania do panelu Servera OECC…

Sprawdzamy czy wszystko się zgadza i czekamy na zakończenie procesu instalacji.

Na koniec pojawia się ekran logowania – wpisujemy wymyślone dane pierwszego użytkownika.

Voila! Możemy przejść teraz do konfiguracji kont innych użytkowników oraz, przede wszystkim, do utworzenia unikalnych kluczy dla procesów Agentów, ale o tym napiszę następnym razem.