OpenEdge 12.2

Pół roku, tyle mniej więcej czasu upłynęło od pojawienia się poprzedniej wersji OpenEdge. Zobaczmy co ciekawego pojawiło się w OE 12.2

Zacznijmy od silnika bazy danych i strojenia parametrów online. To dla nas nie jest zaskoczeniem, ponieważ w zapowiedziach wysoka dostępność była jedną z wiodących funkcji całej serii OE 12.

W OE 12.2 jest już 91 takich parametrów. Możemy je zmieniać w programie ABL lub w narzędziu PROMON. Dla administratorów to drugie rozwiązanie jest ciekawsze, ponadto dostępne już w OE 12.1. Wystarczy wejść do menu R&D -> opcja 4. Administrative Functions -> 16. Adjust Startup Parameters (nie pomylmy z opcją Startup Parameters w menu 1. Status Displays).

Tak więc, obecnie dodano: -semsets, -aiarcdir, -Ma, -Mm, -ssj, -dbnotifytime, -dbnotifyops.
Około 20 parametrów można zmienić opcją proutil… increaseto… Pamiętajmy, że każdy zmiana jedną z powyższych metod jest tylko do końca sesji serwera bazy! Aby mieć zmianę na stałe trzeba użyć pliku z parametrami.

Drugim ciekawym tematem jest PASOE. Wprowadzono mechanizm do migracji wybranych aplikacji między instancjami. Do tej pory można było przenieść całą instancję (wkrótce napiszę jak to zrobić), bądź wdrożyć aplikację webową w kilku ruchach. W OE 12.2 rozszerzono komendę tcman (pasman) o opcje export/import. Służą one do przenoszenia całych aplikacji ABL. Aplikacja ABL to session manager + jeden lub więcej agentów wielosesyjnych, wspólna konfiguracja zabezpieczeń, jedna lub więcej aplikacji webowych oraz usługi ABL, zmienne środowiskowe, skrypty itd.

Otóż całą taką aplikację można wyeksportować jednym poleceniem tcman export

Cały proces przebiega automatycznie. Powstaje plik archiwizacyjny o rozszerzeniu .oear, którego zawartość widzimy poniżej.


Plik ten instalujemy w docelowej instancji poleceniem tcman import.
To jeszcze nie koniec, bo jeśli chcemy dokonać migracji niestandardowej, dopasowanej do naszych potrzeb, możemy to zrobić wykorzystując wzorzec ../tlr/build.xml i Ant.

PASOE wyposażono w funkcję agent self-management.
Serwer aplikacji proaktywnie testuje połączenia z bazą danych i jeśli wystąpi awaria, agent zmniejsza wartość parametru: maksymalna liczba sesji ABL oraz informuje broker PASOE aby zmniejszyć ilość równoczesnych żądań do bazy danych.
Zainteresowanych innymi nowościami OE 12.2 odsyłam do stron progress.com.