MOVEit Transfer – podstawy systemu

Do tej pory wszystkie artykuły były związane z technologią OpenEdge. Najwięcej jest poświęconych oczywiście serwerowi aplikacji PASOE. Pora na małą zmianę.
W pierwszej połowie 2019 r. Progress zakupił firmę Ipswitch, Inc., specjalizującą się w rozwiązaniach związanych z bezpiecznym przesyłaniem danych oraz monitorowaniem i zarządzaniem zasobami sieciowymi.

MOVEit® Transfer (poprzednia nazwa MOVEit® DMZ) to cały system do bezpiecznego przetwarzania, przechowywania i przesyłania pakietów.

Produkty z serii MOVEit zapewniają kompleksowe rozwiązania, do bezpiecznej obsługi wrażliwych informacji takich jak dane finansowe, dokumentacja medyczna, dokumenty prawne czy dane osobowe.

No dobrze, powiecie, ale mamy serwery FTP, pocztę elektroniczną – czy to nie to samo i do tego za darmo?

Zabezpieczenia poczty elektronicznej nie zawsze są zgodne z wymaganiami korporacji, a załączane do emaili pliki mają spore ograniczenia dotyczące rozmiaru.

Serwery FTP to oczywiście popularny sposób bezpiecznego przesyłania dużych plików. Problem jest jednak gdy chcemy przekazywać dane wrażliwe (jak powyżej) przy zastosowaniu wymaganych, określonych zabezpieczeń, mieć gwarancję dostarczenia informacji, a do tego tworzyć raporty dotyczące wybranych transferów.

MOVEit® Transfer (MFT) dostarcza bezpieczne usługi przesyłania danych SFTP/S i HTTPS.
Ponadto, dane w systemie MFT są automatycznie szyfrowane nie tylko podczas transferu lecz także w spoczynku.

Zobaczmy dwie podstawowe konfiguracje MFT. Poprzednia nazwa produktu to, jak wspomniałem MOVEit® DMZ, przy czym DMZ oznacza strefę zdemilitaryzowaną, a więc strefę “ograniczonego zaufania” gdzie ryzyko włamania jest zwiększone. W strefie tej umieszcza są serwery, które świadczą usługi użytkownikom sieci wewnętrznej, którzy muszą kontaktować się z użytkownikami sieci zewnętrznej. Po prawej stronie schematu mamy wewnętrznych użytkowników korporacji, która musi mieć bezpieczny dostęp także do użytkowników zewnętrznych (lewa strona).


Zabezpieczenia te można jeszcze podnieść stosując produkt MOVEit Gateway (rysunek poniżej). Miedzy nim a serwerem MFT konfiguruje się tzw. tunelowanie.

Jeśli chodzi o architekturę to nie koniec możliwości, ale na początek poprzestaniemy na tych dwóch prostych przykładach.

MFT jest produktem serwerowym instalowanym na platformie Windows Server. Oznacza to, że próba zainstalowania na maszynie klienckiej zakończy się niepowodzeniem.
Produkt ma dość prosty interfejs webowy, ale bardzo dużo możliwości definiowania poszczególnych elementów w całym systemie przesyłania informacji.

Każdy kto ma dostęp do systemu ma określone uprawnienia oparte na rolach (role-based). Może to być np. administrator, administrator plików, administrator grupy, zwykły użytkownik, użytkownik tymczasowy.

Użytkowników możemy utworzyć od zera lub załadować z istniejącego systemu typu LDAP, SSO itp.

Użytkownicy mogą należeć do grup. Pliki mogą być współdzielone między poszczególnymi użytkownikami lub ich grupami.

Uprawnienia każdego użytkownika można dokładnie zdefiniować pod kątem zabezpieczeń, ograniczeń itd.
Na poniższym rysunku widać sekcję uprawnień związaną z uwierzytelnieniem. Może ono być realizowane przez MOVEit, system zewnętrzny lub oba. Można zdefiniować zasady związane z hasłem dostępu, uwierzytelnianiem przez HTTP, FTP, SSH itp.

W poniższej sekcji, można zdefiniować np. limity transferu i składowania danych, określić folder domowy i domyślny, i wiele innych.

Każdy użytkownik ma domyślnie włączone powiadomienia o przesłanych pakietach danych. Powiadomienia te wysyłane są drogą emailową. Ponieważ produkt nie posiada wbudowanego własnego serwera SMTP należy skonfigurować połączenie z istniejącym korporacyjnym serwerem pocztowym. Dla celów testowych wystarczy utworzyć na platformie Windows Server własną lokalną usługę.

Istotnym elementem wymiany danych są foldery. Z punktu widzenia organizacji, są one podobne do folderów w każdym systemie operacyjnym. W MFT w łatwy sposób można przyporządkowywać poszczególnych użytkowników lub ich grupy, mających do tych folderów dostęp oraz zdefiniować rodzaj dostępu.

Na poniższym rysunku widzimy listę uprawnień, które mogą być dziedziczone od folderu nadrzędnego lub nadane od zera. Oprócz tych najbardziej znanych mamy akcje związane z tworzeniem podkatalogów Sub czy najbardziej ciekawą Share, umożliwiającą udostępnianie tego folderu innym użytkownikom.

Jako administrator możemy określić, jakie uprawnienia dany użytkownik może przydzielić innym użytkownikom współdzieląc katalog. Nierzadko zostawia się tylko ustawienia List i Upload; użytkownik zewnętrzny może wtedy przesłać plik, wylistować zawartość katalogu, ale nie może nic pobrać ani skasować.

Jeśli zostawimy tylko te dwie akcje dla użytkownika testuser, a następnie zalogujemy się na jego konto, widzimy, że może on dodać innych użytkowników do współdzielenia katalogu, ale tylko dla tych wybranych akcji.

Ta użyteczność funkcjonalność nazywa się Secure Folder Sharing i powrócimy do niej w następnym artykule.

Jeśli ktoś nie chce czekać na następny odcinek może poczytać o MOVEit Transfer na stronach Ipswitch np. ipswitch.com, docs.ipswitch.com (cała dokumentacja) czy na stronach Progress Software.

Jeśli ktoś chciałby zobaczyć demo po polsku to proszę pisać na naszym PUG Poland.