OpenEdge Command Center – cz. 2

W niniejszym wpisie powracamy do tematu OECC. Muszę powiedzieć na wstępie, że ten produkt cieszy się coraz większym zainteresowaniem klientów ze względu na nowoczesny interfejs, duże bezpieczeństwo, wydajność czy łatwość w monitorowaniu zdalnymi zasobami. Te zalety są kluczowe w porównaniu z OEM/OEE, który jest bardzo wygodny do stosowania raczej dla lokalnych zasobów. Należy przypomnieć że technologia OECC zaczyna się od OE 12.2 – nie da się monitorować wcześniejszych wersji.

Tym razem zainstalujemy agenta na maszynie z zainstalowanym środowiskiem OpenEdge (PASOE, bazy danych), który będzie zbierał dane i przesyłał je do OECC Servera.
Pierwszym krokiem jest wygenerowanie klucza na serwerze, który posłuży do uwierzytelnienia połączenia z agentem. Wybieramy Generate Agent Keys.


Wygenerowany nowy klucz zapisujemy na dysku. Jest to plik o nazwie serverInfo.json. Będzie potrzebny do zainstalowania agenta (najczęściej na innej maszynie).

Sama instalacja jest bardzo prosta. Jedynym ciekawym krokiem jest moment wczytania danych z podanego pliku, co zaoszczędzi nam ręcznego wpisywania danych.

Jeśli instalujemy nowszą wersję agenta w miejsce starej, pojawi się poniższy komunikat (nie będzie wtedy konieczności podawania danych z pliku json).

OK, zainstalowaliśmy agenta i teraz chcemy zobaczyć czy wysyła on dane do centrum monitorowania na serwerze. Musimy jeszcze upewnić się czy w zaporze otwarty jest port (domyślnie 8000), bo w przeciwnym wypadku dane będą blokowane. W moim przykładzie serwer OECC został zainstalowany na VM z systemem Windows Server 2016, a agent i OpenEdge 12 na Windows 10.

Z poziomu konsoli serwera OECC możemy dla danej instancji PASOE wybrać kilka akcji. Najciekawiej wygląda Clone, która ma utworzyć kopię instancji w nowej lokalizacji. Zróbmy to dla mypasoe. Nowa nazwa (mało wyszukana) mypasoeCLONE.

Na sklonowanie zwykle trzeba chwilę zaczekać, szczególnie jeśli instancji jest online.

I po chwili mamy nowego clona. Instancja jest zatrzymana i zwykle wymaga pewnego dostosowania w konfiguracji aby była w pełni działająca.

Zobaczmy jeszcze dla mypasoe jakie inne ciekawe informacje możemy tu znaleźć. Jest np. info o wdrożonych aplikacjach webowych, usługach, ich parametry i aktualny status.

Tyle o wersji OECC 1.2. W następnym artykule chciałbym pokazać jakie inne elementy monitorowania zostały dodane w OECC 1.3 !