OpenEdge 12.5

OpenEdge 12.5, to kolejna wersja z serii non-LTS Release – skierowana do tych, którzy czekają na wszelkie nowinki techniczne. Przedstawię tutaj pokrótce niektóre z nich.

Niedawno pisałem o nowym darmowym produkcie OpenEdge Command Center. Z wersją 12.5 możemy pobrać OECC w wersji 1.1, dzięki której możemy uzyskać informacje nie tylko o stanie poszczególnych instancji PASOE, ale także o ich aplikacjach. Po lewej stronie na głównym panelu widać nową ikonę (podświetlona na niebiesko) – po kliknięciu w nią znajdziemy się w widoku ABL Applications.

Składa się on z kilku okien. W pierwszym od lewej, widać listę instancji. Dalej, dla wybranej instancji, widać szczegółowe informacje nt aplikacji.
Musze przyznać, że śledzę rozwój tego produktu z dużym zaciekawieniem. Zyska on bardzo na wartości gdy pojawią się możliwości monitorowania baz danych.

W zarządzaniu PASOE pojawiło się nowe rozszerzenie dla komendy TCMAN i PASMAN – OESERVER. Jest ono zalecanym narzędziem do uruchamiania i zatrzymywania PASOE. Obsługuje dodatkowe parametry, aby zamknąć powiązane sesje klienta APSV i zebrać bardziej szczegółowe informacje o instancji. W celu zapewnienia kompatybilności OESERVER obsługuje istniejące parametry PASOESTART. Poniżej widać kilka parametrów z długiej listy komendy OESERVER.

Przykład działania komendy pasman oeserver -restart oraz –status (status wyświetla więcej informacji niż query). Na końcu podawane są informacje nt agentów i sesji.

Pełną listę parametrów znajdziecie tutaj.

Integracja OpenEdge z Apache Kafka – Kafka to otwarta, rozproszona platforma do strumieniowego przesyłania wydarzeń (event-streaming), szeroko stosowana w wielu branżach i organizacjach. Zapewnia przechwytywanie danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego ze źródeł, takich jak bazy danych, aplikacje, czujniki, urządzenia mobilne i usługi w chmurze.

OpenEdge udostępnia nowe OpenEdge.Messaging API do wysyłania wiadomości do klastra Kafki poprzez Kafka producer i odbierania wiadomości z tego klastra przez Kafka consumer.

Progress Developer Studio dla OpenEdge obsługuje teraz inteligentną kompilację. Kiedy programista ABL wprowadza zmiany w pliku i go kompiluje, Developer Studio automatycznie kompiluje także wszystkie inne pliki, których mogą dotyczyć te zmiany. Dzięki temu identyfikowane są wszystkie błędy kompilacji wprowadzone w wyniku zmian w kodzie.

Na zakończenie chciałbym wspomnieć o istotnym ułatwieniu w procesie odtwarzaniu bazy po awarii z backupu i plików AI. Administratorzy mogli mieć problem w szybkim określeniu kolejności extentów. W wersji OE 12.5, wprowadzono nowe narzędzie do komendy rfutil,  AIMAGE SUMMARY, które uruchamia szybkie skanowanie informacji potrzebnych do zidentyfikowania plików AI.

Jak zwykle, po więcej nowości odsyłam do dokumentacji i internetu.