Profiler – narzędzie dewelopera cz. III

Coraz więcej programistów korzysta z narzędzia Developer Studio, pora więc pokazać jak korzystać w nim z Profilera (dostępnego od wersji OE 11.6), omawianego w dwóch poprzednich artykułach.
Środowisko tego narzędzia nadaje się o wiele bardziej do wyświetlania złożonych informacji w kilku okienkach niż tradycyjny edytor.
Spróbujmy najpierw otworzyć wygenerowany wcześniej w profilerze plik typu .out. Najwygodniej będzie zmienić to rozszerzenie na natywne dla profilera czyli .prof.
Importuję do nowego projektu OpenEdge plik .prof oraz dwa pliki procedur.

Dwukrotne kliknięcie na plik .prof otwiera widok Profilera.

Opis kolumn jest analogiczny jak opisany w poprzednim artykule, więc nie będę się powtarzać. Nas interesuje teraz jak generować plik .prof z poziomu Developer Studio po dokonaniu pewnych zmian w programie (np. chcę aby procedura orderval.p wykonała się dla wszystkich iteracji).
Pierwszym krokiem jest dodanie katalogu profiler do ścieżki PROPATH dla projektu.
Następnie, wybieramy z menu Run -> Run Configurations. Dodajemy nową konfigurację (np. o nazwie Profiler), wstawiamy nazwę procedury CustReport.p…

… a w zakładce Profiler zaznaczamy pole Enable profiling.

Klikamy przycisk Run i czekamy aż program zakończy działanie, po czym otwiera się okno Viewera z nowymi statystykami.

Na razie kończę omawaiać to narzędzie. Niektórzy z Was chcieliby dowiedzieć się więcej o możliwości instalacji i wykorzystania OECC i temu poświęcę następne artykuły.