OpenEdge 11.6 Apptitude

OE 11.6 jest już dostępny. Największe oczekiwania były związane z produktami firmy Telerik. Przyjrzyjmy sie wybranym elementom, jakie pojawiły się w tej nowej wersji.

  • Server WebSpeed został wbudowany w Pacific AppServer (PAS). Przypomnijmy, że produkt ten (WebSpeed) służy do tworzenia i zarządzania aplikacjami webowymi i pojawił się wiele lat temu w wersji V9, razem z AppServerem. Najpierw server WebSpeeda instalował się jako oddzielny produkt, później jego funkcjonalność została wbudowana w Appserver.
    Obecnie WS jest wbudowany w nowy Pacific AppServer.
  • Telerik Platform for OpenEdge. Ta platforma jest dostępna przez stronę Telerika i służy do budowania mobilnych aplikacji biznesowych. Produkt ten więc nie instaluje się razem z OE11.6. Polecam webinar o tworzeniu aplikacji mobilnych z wykorzystaniem progressowych obiektów JSDO.
  • Top Community Requests. Od 2014 na stronach Progress Communities można było dyskutować nad rozwiązaniami jakie użytkownicy chcieliby, aby ukazały się w nowej wersji OE. Niektóre z nich pojawiły się w bieżącej wersji (np. komentarze w jednej linii, Performance Profiler, rozszerzenia obiektowe).
  • Progress OpenEdge Developers Kit: Classroom Edition. To darmowa bezterminowa licencja dla tych, którzy chcieliby nauczyć się podstaw tworzenia aplikacji w OpenEdge. Licencja zawiera produkt Progress Developer Studio for OpenEdge oraz dostęp do podstawowych szkoleń w serwisie wbt.progress.com.

speed

Inne usprawnienia/nowości:

  • Poprawa bezpieczeństwa (nowe standardy SSL, SHA 256 itp.)
  • Instalacja niestandardowa
  • Rozszerzenie/optymalizacja SQL

Więcej szczegółowych informacji znajdziemy w dokumentacji: New and Revised Features.

Header image source: Wallpapers Wide.