PASOE – OEMANAGER

Właśnie pojawiła się nowa wersja OpenEdge LTS 12.8 a wraz z nią sporo nowości. Poświęcę im cały artykuł, ale to następnym razem. Teraz chciałbym skupić się na jednym elemencie dotyczącym serwera aplikacji PASOE, a mianowicie na narzędziu OEMANAGER.
Pamiętacie może, że dla klasycznego appservera czy webspeeda można było uruchomić z poziomu wiersza poleceń (proenv) komendę ASBMAN czy WTBMAN aby uzyskać status procesu i podstawowe metryki.
Podobnie jest z OEMANAGER – można uzyskać wszystkie potrzebne metryki w jednym wywołaniu, w przeciwieństwie do innych sposobów jak wywołania API. Ponadto, narzędzie OEMANAGER może być wykorzystywane podczas runtime’u.
Aby można było z niego skorzystać instancja musi zawierać wdrożone aplikacje: OpenEdge Manager (oemanager.war) i Tomcat Manager (manager.war). Możemy wdrożyć je odpowienimi poleceniami do istniejącej instancji lub stworzyć nową z już wdrożonymi tymi aplikacjami używając opcji -f. Poniżej zamieszczam komendę utworzenia takiej instancji mypasoe. Do niedawna zalecani nie instalować tych aplikacji w środowisku produkcyjnym ale obecnie nie ma takich przeciwskazań o ile odpowienio je zabezpieczymy. Jednym takim elementem zabezpieczeń jest oczywista zmiana domyślnych haseł. Po resztę informacji odsyłam do dokumentacji. Ja w tym przykładzie pozostanę przy domyślnych hasłach, a dlaczego, to zaraz pokażę.

pasman create -v -f -p 8813 -P 8814 -s 8815 %WRKDIR%\mypasoe
Teraz uruchamiam instancję poleceniem:
pasman oeserver -start -I mypasoe
Jest to nowsza forma komendy tcman (pasman) pasoestart, wprowadzona od OE 12.5. Po prawidłowym uruchomieniu procesu Tomcata nie oznacza, że wszystkie komponenty OpenEdge zostały uruchomione. Polecenie tcman -oeserver start sprawdza logi pod kątem takich błędów. Polecenie posiada kilka jeszcze innych opcji, a więc ci, którzy mają wersję 12.5+ powinni korzystać właśnie z niej.

Po uruchomieniu oemanager (z poziomu katalogu bin dla danej instancji) dostajemy poniższą długą listę opcji.

   [echo] TCMAN Shortcuts:
   [echo]
   [echo] oemanager query  - Use TCMAN to query the PAS instance
   [echo]
   [echo] oemanager startup - Use TCMAN to start the PAS instance
   [echo]            [OPTIONAL] timeout=300 - Time (seconds) to wait for a proper startup
   [echo]
   [echo] oemanager shutdown - Use TCMAN to stop the PAS instance
   [echo]            [OPTIONAL] timeout=300 - Time (seconds) to wait for a proper shutdown
   [echo]
   [echo]
   [echo] Support Tools:
   [echo]
   [echo] oemanager inventory - Bundle useful PAS instance files (as .zip) for support tickets
   [echo]
   [echo]
   [echo] Status/Info:
   [echo]
   [echo] oemanager status - [RO] Obtain MSAgent/connection status information for an ABL App
   [echo]           [OPTIONAL] basemem=819200 - Minimum memory threshold (bytes) to consider as 'unused' agent sessions
   [echo]
   [echo] oemanager stacks - [RO] Obtain stack information for all MSAgents for an ABL App
   [echo]
   [echo] oemanager flush - [RO] Flush the available deferred log buffer to agent log file
   [echo]
   [echo] oemanager locks - [RO] Display database users and their table locks related to an MSAgent-Session
   [echo]           This utilizes a single DBConnection; edit the 'locks' task in build.xml to add more as necessary
   [echo]           Note: Only provides session data if using self-service DB connections for OE versions under 12.5
   [echo]           [REQUIRED] pf=[PF_NAME] - PF file to use for database connection(s)
   [echo]
   [echo] oemanager users - [RO] Alias for 'locks' task
   [echo]
   [echo]
   [echo] Agent Management:
   [echo]
   [echo] oemanager add   - Add (read: start) one new MSAgent for an ABL App
   [echo]
   [echo] oemanager close  - Perform a 'soft restart' of an ABL App (runs: status, flush + trimhttp + stop, status)
   [echo]                    For this task the 'trimhttp' will be called with the termination option 1 (forced)
   [echo]           [REQUIRED] webapp=[WEBAPP_NAME] - WebApp for Tomcat Manager to terminate active client sessions
   [echo]                 The given WebApp is expected to be associated with the provided ablapp name
   [echo]           [OPTIONAL] sleep=1 - Sleep time in minutes after stop, prior to final 'status' output
   [echo]
   [echo] oemanager clean  - Alias for 'close' task [Deprecated]
   [echo]
   [echo] oemanager refresh - Refresh ABL Sessions for each MSAgent for an ABL App (OE 12 Only)
   [echo]           Note: This will essentially terminate all sessions (gracefully),
   [echo]              and prepare the Agent to pick up any R-code changes
   [echo]
   [echo] oemanager reset  - Reset an aspect of each MSAgent for an ABL App
   [echo]           [REQUIRED] resettype=stats [stats|logs]
   [echo]
   [echo] oemanager stop  - Gracefully stop one or all MSAgents (+stacks output) for an ABL App
   [echo]           [OPTIONAL] waitfinish=120000 - How long to wait (milliseconds) if the MSAgent is busy serving a request
   [echo]           [OPTIONAL] waitafter=60000 - Additional time to wait (milliseconds) before killing [hard stop] the MSAgent
   [echo]           [OPTIONAL]    pid=[AGENT_PID] - Numeric process ID for a specific MSAgent to be stopped
   [echo]
   [echo]
   [echo] Session Management:
   [echo]
   [echo] Note: All trim actions listed below will write application stack information to a file.
   [echo]
   [echo] oemanager trimsingle - Trim a single ABL Session (via the Agent Manager) for a specific MSAgent
   [echo]             [REQUIRED]     pid=[AGENT_PID] - Numeric process ID of the MSAgent for context
   [echo]             [REQUIRED]    sessid=[SESSION_ID] - Numeric ID for the ABL Session to be stopped
   [echo]             [OPTIONAL] terminateopt=0 - Termination Option: 0=graceful, 1=forced, 2=finish+stop
   [echo]
   [echo] oemanager trimall  - Trim all available ABL Sessions (via the Agent Manager) for each MSAgent for an ABL App
   [echo]             Note: For any busy sessions considered stuck use 'trimhttp' with a specific Session ID
   [echo]             [OPTIONAL] terminateopt=0 - Termination Option: 0=graceful, 1=forced, 2=finish/stop
   [echo]
   [echo] oemanager trimidle  - Trim only the IDLE ABL Sessions (via the Agent Manager) for each MSAgent for an ABL App
   [echo]             Allows for manually scaling down an MSAgent which may have many unused ABL Sessions
   [echo]             [OPTIONAL] terminateopt=0 - Termination Option: 0=graceful, 1=forced, 2=finish+stop
   [echo]
   [echo] oemanager trimhttp  - Trim one or all Client HTTP Sessions (via the Session Manager) for an ABLApp + WebApp
   [echo]             Terminating a client HTTP session will also terminate its associated ABL Session
   [echo]             [REQUIRED]    webapp=[WEBAPP_NAME] - WebApp for Tomcat Manager to terminate active sessions
   [echo]                      The given WebApp is expected to be associated with the provided ablapp name
   [echo]             [OPTIONAL]    sessid=[SESSION_ID] - Alphanumeric Client Session ID to be stopped
   [echo]                      When no session ID provided, all available Client HTTP Sessions will be expired
   [echo]             [OPTIONAL] terminateopt=0 - Termination Option: 0=graceful, 1=forced, 2=finish+stop
   [echo]
   [echo]
   [echo] Current parameter values, override via command line or 'oemanager.properties':
   [echo]   scheme=http
   [echo]    host=localhost
   [echo]    port=8813
   [echo]   userid=tomcat
   [echo]   passwd=tomcat
   [echo]   ablapp=mypasoe

Niektóre są oczywiste jak: start, stop, status itp. ale niektóre wyglądają bardzo ciekawie, np. opcja flush – pomaga znaleźć przyczynę powtarzających się awarii agenta, poprzez opóżnione zrzucenie informacji ze specjalnego bufora do pliku.
Na samym dole widać użytkownika i hasło do procesu Tomcata. Należy dla bezpieczeństwa wejść do pliku oemanager.properties, znajdującego się w podkatalogu bin dla instancji, odkomentować dwie linie i ustawić puste dane logowania, jak na poniższym obrazku.

OK, poniżej zamieściłem wynik działania komendy oemanager status.

 [PCTRun] PASOE Instance: http://localhost:8813
  [PCTRun]
  [PCTRun] ABL Application Information [mypasoe - v12.8.0 ( 2023-12-21 )]
  [PCTRun]   WebApp: ROOT
  [PCTRun]    APSV: ENABLED
  [PCTRun]    SOAP: ENABLED
  [PCTRun]    REST: ENABLED
  [PCTRun]    WEB: ENABLED
  [PCTRun]
  [PCTRun] Manager Properties
  [PCTRun]       Maximum Agents:      2
  [PCTRun]       Minimum Agents:      1
  [PCTRun]       Initial Agents:      1
  [PCTRun]   Max. Connections/Agent:     200
  [PCTRun]   Max. ABLSessions/Agent:     200
  [PCTRun]     Idle Conn. Timeout:   300.000 ms (00:00:05:00.000)
  [PCTRun]    Idle Session Timeout:  1.800.000 ms (00:00:30:00.000)
  [PCTRun]     Idle Agent Timeout:  1.800.000 ms (00:00:30:00.000)
  [PCTRun]   Idle Resource Timeout:      0 ms (00:00:00:00.000)
  [PCTRun]     Conn. Wait Timeout:    3.000 ms (00:00:00:03.000)
  [PCTRun]    Request Wait Timeout:   15.000 ms (00:00:00:15.000)
  [PCTRun]   Initial Sessions/Agent:      2
  [PCTRun]   Min. Avail. Sess/Agent:      1
  [PCTRun]
  [PCTRun] > Agent PID 13208: AVAILABLE
  [PCTRun]   Est. Agent Lifetime: 00:00:00:00.000
  [PCTRun]   DynMax ABL Sessions:     200
  [PCTRun]   Total ABL Sessions:      2
  [PCTRun]   Avail ABL Sessions:      2
  [PCTRun]    Open Connections:      1
  [PCTRun]     Overhead Memory: 13.897 KB
  [PCTRun]
  [PCTRun]   SESSION ID   STATE      STARTED             LIFETIME     SESS. MEMORY   ACTIVE MEM.  REQUESTS    BOUND/ACTIVE CLIENT SESSION
  [PCTRun]        4  IDLE      18/02/2024 15:18:40,229-01:00  00:00:01:28.600     742 KB     742 KB      0    -
  [PCTRun]        7  IDLE      18/02/2024 15:18:40,229-01:00  00:00:01:28.600     742 KB     742 KB      0    -
  [PCTRun]    Active Agent-Sessions: 0 of 2 (0% Busy)
  [PCTRun]   Utilized Agent-Sessions: 0 of 2 (>801 KB)
  [PCTRun]    Approx. Agent Memory: 15.380 KB
  [PCTRun]
  [PCTRun] Session Manager Metrics (Count-Based)
  [PCTRun]      # Requests to Session:      0
  [PCTRun]      # Agent Responses Read:      0 (0 Errors)
  [PCTRun]     # Agent Requests Written:      0 (0 Errors)
  [PCTRun]   Concurrent Connected Clients:      0 (Max: 0)
  [PCTRun]    # Reserve ABLSession Waits:      0
  [PCTRun]   # Reserve ABLSession Timeout:      0
  [PCTRun]
  [PCTRun] Client HTTP Sessions: 0

Administrator otrzymuje natychmiastową całościową informację o warstwach transportowych, właściwościach agentów itd.
Zachęcam do przetestowania i korzystania z opcji komendy OEMANAGER.